CropAnalyser – størrelses- og udbytteregistrering

Billede: Sensorhuskoncept på en selvkørende kartoffeloptagers tankpåfyldningsbånd.

CropAnalyser giver mulighed for at registrere iblandede materialer, under optagningen, samt kartoflernes størrelsesspektrum og det kartoffeludbytte, der er et resultat heraf, sort- og delfladespecifikt.

 Systemet er baseret på laserlyssektionsprocessen, hvor hele produktstrømmen registreres af et laser-kamera-modul, over tankpåfyldningsbåndet.

De indsamlede data klargøres automatisk, så føreren af maskinen kan se dem live på slutkundeportalen „myGRIMME“ live. Applikationen „Fields“ giver brugeren mulighed for at få vist størrelsesfordelingen, udbyttet samt andelen af iblandede materialer markafhængigt på myGRIMME. Anvendelsen „Crops“ giver mulighed for en sortspecifik vurdering af parametrene.

Dataudvekslingsplatformen „agrirouter“ kan overføre CropAnalyser-dataene standardiseret til andre systemer, som f.eks. Farm Management informationssystemerne.

Det betyder i praksis, at vigtige informationer er tilgængelige for disposition, lagring og markedsføring af kartoflerne med det samme. Herved kan der undgås unødvendige ture til marken, og planlægningen af efterfølgende processer forenkles. Herudover kan landmanden kontrollere resultatet af dyrkningsmæssige tiltag og sorter fra plantning til høst på grundlag af det gyldige datagrundlag. Herved kan kartoffeldyrkningen optimeres i de efterfølgende år. Herudover kan arbejdsbelastningen ved manuelle prøvetagninger reduceres med den automatiske registrering af høsten og knoldestørrelsen.Billede: myGRIMME anvendelsen „Crops“: Delfladespecifik visning af størrelsesfordelingen afhængigt af sorten.