Grøntsagsteknikspecialisten GRIMME

Billede: ASA-LIFT MC-1020 DF er en enrækket liftophængt kålhøstmaskine, som transporterer det høstede kålhoved skånsomt ned i kassen.

Den rivende udvikling i befolkningstilvæksten og den globalt stigende efterspørgsel efter sunde fødevarer øger efterspørgslen efter effektiv og produktskånsom teknik til høst af grøntsager. Herudover stiller manglen på høsthjælpere grøntsagsdyrkerne over for nye udfordringer.

GRIMME gruppen med mærkerne SPUDNIK, ASA-LIFT og GRIMME tilbyder med sine over 30 produktgrupper det mest omfattende grøntsagsteknikprogram i verden til løg, grøntsager, rødbeder, purløg, pastinak, fennikel, selleri, porre, salat og andre afgrøder som spinat.

Den danske producent ASA-LIFT har været en aktiv spiller på dette område i over 80 år og er anerkendt over hele verden som specialist inden for grøntsags-høstteknik med fokus på kundespecifikkenløsninger.

Med sine 50 års erfaring er GRIMME Landmaschinenfabrik på hjemmebane, når det gælder grøntsagsteknik. Allerede i de tidlige 70'ere blev der produceret maskiner til høst af løg og gulerødder.

I dag udvikler og producerer GRIMME Landmaschinenfabrik udover høstmaskiner også produkter til jord- og høstforberedelse, pleje- samt lagerteknik.

Maskinel høst af kål, der kan opbevares på lager
Tidligere kunne industriel kål høstes maskinelt, denne blev straks afsat eller forædlet til frostprodukt. Til sammenligning kræver høsten af kål, der kan oplagres og dermed er meget følsom, pt. mange hænder og bliver dermed stadig sværere at gennemføre på grund af manglen på høsthjælpere?? Med den nye kålhøstmaskine MC-1020DF tilbyder ASA-LIFT en løsning til mekaniseret høst af kål, der kan lagres. Takket være optagningsenheden, der er meget tæt på jorden, og det produktskånsomme transportbånd føres den høstede kål ned i kassen med kun et meget lille faldtrin. Takket være de meget små mekaniske belastninger kan lagertider på op til 6 måneder realiseres.

Multitalentet EVO AllCrop
Det gennemtestede koncept for EVO 290 kartoffeloptageren, som blev præsenteret i 2017, med det jordskånsomme trehjulschassis, stor 9 t tank, bred optagningskanal og forskellige optagningsmuligheder som kamtromler, skåroptagning eller gulerodsskær danner grundlaget for multitalentet.

Forskellige moduler i den nye EVO AllCrop optager er modificeret specielt til høsten af gulerødder, løg, pastinak, rødbeder og knolselleri. Der er foretaget en væsentlig ændring ved separatoraggregaterne. I stedet for grovtopkæden og de standardmæssige separatoraggregater anvendes to pigbåndstopkæder. Disse egner sig særligt godt til separation af iblandede materialer og afgrøder som gulerødder og pastinak, der kan knække. Der fås også et SmartView videosystem med 12 tommer touchscreen-monitor og unikke funktioner, som eksempel zoomfunktion, live slow motion, live billedoverførsel per WLAN og Visual Protect PRO. Det sikrer et godt overblik over alle maskinfunktioner på et hvilket som helst tidspunkt.

Den nye løgaftopper i VT-serien
Løgaftoppere anvendes til effektiv topknusning før fritlægningen. Med den nye VT-serie kan bed bearbejdes inden for sporbredder på 150 til 225 cm.

GRIMME VT er udstyret med en særlig knivgeometri, der buer opad og herved får en så høj sugeeffekt, at selv dybtliggende og tunge løgtoppe rettes op og kan aftoppes. Sammen med en automatisk højdeføring sørger dette for et præcist snit i den ønskede højde, så løgene ikke beskadiges herved. Kun på denne måde kan løgene oplagres og efterfølgende afsættes godt. Betjeningen af VT er let og kan udføres ved hjælp af ISOBUS.Det amerikanske datterselskab SPUDNIK har udviklet en selvkørende spinathøstmaskinen efter kundekrav, som er fremstillet komplet af rustfrit stål.

Ved indlagringen af løg er forsigtighed og skånsom påfyldning af kasser af stor betydning.

EVO AllCrop er specielt interessant for landmænd, som eksempelvis dyrker gulerødder og løg, da denne maskine kan bruges til begge dele.

VT 170 - Liftophængt løgtopknuser til bede, op til 180 cm sporbredde