Ny 4-rækket koplægger PRIOS 440

Billede: Visning af den nye PRIOS 440 fra siden på Grimme-Hof i Cappeln.

GRIMME præsenterer til sæsonen 2023 den første 4-rækkede, bugserede kartoffellægger med en transportbredde på under 3 m og fuldstændig EU-typegodkendelse. Herudover følger der med PRIOS 440 nyheder inden for påhængning samt kamformning, der skaber de ideelle forudsætninger for præcision og Smart Farming løsninger.

Alsidige kombinationsmuligheder
Ved hjælp af en svanehalstrækstang med mellemramme og separat løfteværk kan kartoffellæggeren kombineres med alle almindelige aggregater til aktiv jordbearbejdning (rotorhave, fræser).

Det separate løfteværk giver mulighed for et hurtigt skift mellem forskellige jordbearbejdningsaggregater. Jordbearbejdningsaggregatets dybdeføring sker uafhængigt af kartoffellæggeren, hvor læggedybden kan overholdes helt præcist.

Nyt dybdeføringskoncept
Dybdeføringen af gødningsskiver, furetrækker, tildækningsskiver samt kamformeranordning udføres uafhængigt af hinanden. 4 følehjul på maskinens forside og 2 ultralydssensorer foran kamformeranordningen registrerer arbejdsdybden og sørger hermed for en optimal dybdeføring og en homogen vækst.

Fuldstændig tilpasset Section Control
For at spare driftsmidler kan gødningsudstyr, tøndeanlæg samt læggeelementer tilkobles adskilt fra hinanden og for hver række enkeltvis ved hjælp af Section Control (enkeltrækketilkobling med „Multiboom-funktion“). Herved kan udledning af næringsstoffer i naturen, specielt ved oprettelse af kørespor eller ved udplantning af kløver, reduceres betydeligt. Pulverisering af gødningen i gødningsbeholderen forhindres af den rækkespecifikke frakobling af doseringssnekken samt røreakslen.

Ny innovativ kamformerudstyr
Plovlegemet af kunststof (PE) med kamtopplader til kamoverflade anvendes til at opbygge en kam med en glat kamoverflade eller en løs kamoverfalde med gitterruller. Første gang kan kammen også formes med en kombination af kamtopplader og og gitterruller. Den unikke „hybrid-kamformeranordning“ skaber en kam med stabile og glatte kamflanker samt en kamtop med åbne porer. Herved kombineres fordelene ved en kamformerplade med fordelene ved en gitterrulle. „Hybrid-kamformeranordningen“ kan omstilles og indstilles i marken uden værktøj, hvorved kamformningen kan tilpasses fleksibelt til jordbetingelserne samt kundekravene. For at øge vandets evne til at optage vand (infiltrationshastighed) og undgå jorderosion kan kamformeranordningen også udstyres med TerraProtect.

Vejtransportbredde under 3 m
I mange europæiske lande skal man fra en maskinbredde på over 3,00 m ansøge om en særlig tilladelse til at køre på offentlige veje. Som regel har 4-rækkede kartoffellæggere, med en rækkevidde på 75 cm, en vejtransportbredde på 3-3,30 m. PRIOS 440 med en rækkevidde på 75 cm er som option udstyret med to teleskoperbare aksler, der giver mulighed for i første omgang at reducere arbejdsbredden på 3,30 m til en vejtransportbredde under 3,00 m. Ovenstående arbejdsværktøj, som jordstyreplader, de yderste plovlegemer og sporløsningstænder skubbes ind i maskinkonturen. Ved hjælp af den fuldstændige EU-typegodkendelse kan PRIOS 440 køre i den offentlige trafik uden særlig tilladelse, hvorved anvendelsen uden for bedriften og på tværs af grænser bliver langt nemmere.

SmartView videosystem og tilknytning til myGRIMME
Betjeningen af PRIOS 440 er let og udføres som standard ved hjælp af ISOBUS. Her kan traktorens ISOBUS-terminal eller ISOBUS-betjeningsterminalen CCI 800 eller CCI 1200 anvendes. SmartView videosystemet med 12" touchscreen-skærm, zoomfunktion, live slowmotion, live billedtransmission via WLAN, Visual Protect Pro og muligheden for billedoptagelse sikrer et godt overblik over alle maskinfunktioner. Tilknytningen til myGRIMME giver mulighed for at udveksle maskin- og ordredata, ved hjælp af agrirouter, med bedriftens egne Farm Management Informationssystem.Resultatet er et optimalt produktflow i én lige linje.

PRIOS 440 med en 40 km/t vejgodgodkendelse

Scan QR-koden og læs mere.