Ny generation af gennemtestede indlagringstanke

Billede: Indlagringstankenes moderne design er forsynet med skuevinduer i indlagringsområdet og frit tilgængelige tilslutninger og betjeningselementer.

GRIMME præsenterer - den nye generation af gennemtestede indlagringstanke RH 20 / RH 24 / RH 28 til sæson 2024.

Det er særligt gennemstrømningsydelsen, produktskånsomheden, komforten og udstyret, der er blevet opdateret i den nye generation af GRIMME's indlagringstanke RH 20, RH 24 og RH 28. Det fremgår udvendigt af det nye maskindesign.

Forbedret tankbund
Ved de nye indlagringstanke kan tankbundshastigheden indstilles i et bredt spektrum fra 0,2 til 6,0 m/min. Tankbundens markant dybere lommer optimerer medtagelseseffekten og giver mulighed for at tømme tanken hurtigt. Den reviderede funktion ,,Capacity Control‘‘ giver mulighed for at regulere tankbundshastigheden ved angivelse af gennemstrømningsydelsen i tons per time.

For at øge ydelsen og forbedre produktflowet er tankbåndets stigningsvinkel reduceret. Det 10 cm brede indlagringsområde søger for en øget modtagelsesvolumen og gør det nemmere at køre hen til indlagringstanken. Manøvreringshjælpen med lyssignal understøtter dette yderligere. Det nye LED-arbejdslys gør det nemmere at arbejde, også når det er mørkt.

 

Bekvem betjening
Indlagringstanken betjenes nemt og intuitivt ved hjælp af den nye ISOBUS-betjeningsenhed IBX 300.

Der er mulighed for at udvide betjeningen ved hjælp af ISOBUS-betjeningsterminalen CCI 800. Diverse hjælpesystemer aflaster brugeren uden driften af maskinen. Alle relevante indstillinger som f.eks. valseomdrejningstal, valseafstande og hældningsvinkel vises nu endnu mere brugervenligt og kan nemt reproduceres.

Den nye funktion „Remain Control“ registrerer produktlagshøjden i indlagringstankens modtagelsesområde. Ved ny påfyldning af indlagringstanken falder det høstede produkt ikke direkte ned på tankbunden men på den indstillede restmængde. Herved forbedres den skånsomme produkthåndtering markant.

 

Optimeret afjording og sortering
Afjordings- og fraktioneringsvalserne kan tilpasses bedre til de pågældende anvendelsesbetingelser takket være den reviderede saksejustering. ,,VarioClean‘‘ funktionen øger renseeffektiviteten, særligt under vanskelige og klæbrige betingelser. Valsepakken til afjording er blevet forsynet med et ekstra overgangstrin, som løsner produktstrømmen op. Herudover kan valserne justeres til let stigende før og bag trinet, hvorved produktet forbliver længere på valserne og rensetiden forlænges.

En anden ny feature er, at PU-spiralvalserne kan dreje mod produktstrømmen ved „Turbo-Clean“-funktionen, så størstedelen af den afrensede jord lander på jordtransportbåndene og tankbunden, men ikke på produktbortledningsbåndet. Herved undgår du, at jord akkumuleres i kartoffellageret.

 

Ny udstyrspalet
RH 28 imponerer med sin høje gennemstrømningsydelse takket være afjordingen på en 2,80 m bredde. Du kan også vælge den nye RH 24 som XT-variant, der er et effektivt alternativ til indlagring af kartofler. Denne model er bag rensevalserne udstyret med et stort sorteringsbord, som kan kombineres med en opto-elektronisk sorteringsenhed, der kan tilvælges som ekstraudstyr.

En anden nyhed er indlagringstanken RH 24-60 S, som stiger i en lige linje. Maskinen kan udstyres med en løgfordeler, et ekstra præsentationsbælte (dvs. et overførselsbånd mellem tankbund og valsepakker) samt med glatvalser af stål. Det er særligt velegnet til skrøbelige grøntsager, som f.eks. løg og gulerødder.

Billede: S-variantens tankforløb i en lige linje er specielt velegnet til markens grønsager (f.eks. til gulerødder).

.Billede: Polstringen i indlagringsområdet og på tankbundsprofilerne øger beskyttelsen af produkterne.

Billede: Hvis du ønsker at betjene indlagringstanken mobilt, kan IBX 300 udstyres med et 15 m langt kabel samt en nødstop-kontakt.

Billede: VarioClean – afjordingsvalserne kan indstilles faldende til lette betingelser, og stigende til til særligt vanskelige betingelser.