Aktiv svingningsreduktion ComfortDrive til kartoffeloptager

ComfortDrive giver chaufføren og sorteringspersonalet optimale arbejdsforhold.

Ved sidetrukkede og selvkørende kartoffeloptagere, der er udstyret med meget store dæk, kan maskinen - fysisk betinget - svinge meget. Dette fænomen reducerer optagningshastigheden og kan blive ubehagelig for sorteringspersonalet. Med den aktive svingningsreduktion ComfortDrive elimineres disse negative ledsagende omstændigheder, samtidig medfører dette, at optagningshastigheden øges med op til 30%.

Uden brugen af denne svingningsreduktion skulle der anvendes to dæk med varierende hårdhedsgrad for at forhindre at maskinen svinger op. Dog fører bl.a. smalle tvillingedæk til en ikke ønsket jordkomprimering. Den aktive aktivering af hældningscylinderen holder maskinen vandret hele tiden og muliggør således en svingningsfri optagning over 5 km/h. Desuden kan meget store dæk bruges til at reducere jordtrykket, når der køres med højere hastighed, og arbejdsområde samt sorteringspersonalets arbejdsevne forbedres betydeligt på kartoffeloptageren. ComfortDrive kan som alternativ fås i den 2-rækkede tankmaskine SV 260 og i den 2-rækkede selvkørende kartoffeloptager VARITRON 200 og 270.

 

 

ComfortDrive kan også fås til den 2-rækkede tankmaskine SV 260.