Børns vilkår

Børns Vilkår og Grimme Skandinavien står sammen om at ændre det samfund, vores børn vokser op i. En ny undersøgelse viser, at hvert 4. barn i Danmark er udsat for vold i hjemmet - så behovet er enormt.

Som erhvervssponsor hjælper du ikke kun de svigtede og voldsramte børn her og nu - du beskytter også børnene mod de selvværdsproblemer, som børn med en utryg opvækst tit tager med sig ind i voksenlivet. Du giver udsatte børn den styrke, de behøver for at vokse op med en tro på, at de også kan bidrage her i samfundet. Det har en central betydning for både børnene og samfundet.

Sidste år havde Børns Vilkår's frivillige rådgivere på BørneTelefonen 1.921 samtaler om fysisk og psykisk vold. Det svarer til 5 samtaler om dagen! Som erhvervssponser er vi med til skabe varige forandringer for de udsatte børn, der vokser op her i Danmark.