Dagsordenen var kaffe og fri diskussion

Alting viste sig at gå op i en højere enhed, da Hushållnings-sällskapets eksperter i kartoffel rådgivning og Grimme Skandinavien satte hinanden stævne i Kristianstad torsdag d. 26. april. Mødet gik i alt sin enkelthed ud på at finde fælles fodslag for fremtidig anvendelse af det populære Dacom system.

Dacom er et hollandsk udviklet system, der giver den enkelte kartoffelavler et perfekt værktøj til at optimere sine sprøjtninger mod bl.a. skimmel i kartofler. Systemet, der er særdeles udbredt i store dele af verden, bygger på præcise måling af nedbør, vindhastighed, vindretning, solstråling, temperatur og luftfugtighed.

Alle disse målinger sendes via GPRS til en central databank i Holland, der selvstændigt indhenter vejrprognoser fra det svenske meteorologiske institut, i præcis den region hvor kunden bor og Dacom vejrstationen er opstillet. I kombination med, at kartoffelavleren har indtastet forskellige observationer i de enkelte kartoffelmarker, (kartoffelsort, fremkomst tidspunkt, vækststadie og plantens højde) beregner den hollandske databank, hvornår der er størst risiko for smitte, samt giver information om optimalt sprøjtningstidspunkt på dagen.

De svenske rådgivere har via ”Greppa-projektet”, som er et delvist EU finanseret forsøg, nu haft denne teknologi til sin rådighed de sidste 8 år, med særdeles gode resultater.

Arjen Baars fra Grimme Skandinavien fortæller, at mulighederne for at optimere sine skimmelsprøjtninger er næsten uundgåelige, når bare landmanden tør stole på systemet. Vanen med at skimmelsprøjte ud fra faste intervaller ligger dybt i baghovedet på de fleste, hvilket ofte betyder, at sprøjtningen kommer enten for tidligt eller for sent, og dermed ikke får den optimale effekt.

Grimme Skandinavien har pr 4. juni ansat en ny rådgivende salgskonsulent i Sverige, udtaler Heine Hylleberg. "Vi ønsker at styrke vores indsats på det svenske marked, samt at hjælpe og støtte det seriøse arbejde som Hushållnings-sällskapets kartoffelrådgivere har udført de sidste mange år".