Danmarks Indsamling

I DEN GODE SAGS TJENESTE

Danmarks Indsamling 2021 kalder på danskernes store hjerte til fordel for coronakrisens børn. Dér hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem. Konse­ kvenserne er fatale for verdens mest udsatte, og ofte er de mindste, de største ofre. For selvom det ikke umiddelbart er børnene, der bliver mest syge, er det dem, der kan blive hårdest ramt.

Hjælpen i år går til de børn, som ikke får akut læge­ hjælp og livsnødvendige vacciner, fordi sundheds­ systemet er brudt sammen. Til de børn, som risi­ kerer at dø af sult eller fejlernæring, fordi deres familier ikke længere kan tjene penge til mad. Til krigsramte og forældrelæse børn og unge, som har ekstra brug for beskyttelse og omsorg. Og til alle de børn, som langsomt mister håbet om en bedre fremtid, fordi deres skole er lukket på ube­ stemt tid.

Med projekter i 13 lande og tre kontinenter, skaber Danmarks Indsamling håb for pandemiens børn. Vi hjælper dér, hvor konsekvenserne af corona kan ramme hårdest. Vi sikrer, at børnene får adgang til rent vand; at de kan komme i skole og få lægehjælp; at der er voksne, der kan beskytte dem og give den omsorg, de mangler. Vi gør det i den gode sags tje­ neste. Fordi alle børn har ret til en tryg barndom, og fordi vi er et lille land med et stort hjerte.