Indlagringslinien i RH-serien bliver opgraderet

Billede: RH 12-60 Combi med en integreret netsorterer WG 900.

GRIMME indlagringstankene i RH- og RH Combi-serien er blevet forbedret på flere måder under opgraderingen.

Indlagring i specifikke størrelser
For at kunne sortere forskellige størrelser ved indlagring og behandling af kartofler og løg, anvendes såkaldte netsorterer. Som tilvalg kan den nye netsorterer WG 900 integreres fast i indlagringstankene RH 12 Combi, RH 20 Combi og RH 24 Combi. Denne kombination giver mulighed for produktmodtagelse, jordfraskillelse og sortering i to fraktioner med kun en maskine i ét optimalt produktflow i en lige linje.

Samletransportbånd til affaldsmateriale, jord- og sten.
For at opnå en mere fleksibel anvendelse af indlagringstankene RH 20 og RH 24 udstyret med jordfraskilnings- og fraktioneringsenhed, kan PU-valserne i fraktioneringsenheden ikke blot anvendes til størrelsessortering men også til afrensning af vedhæftende jord under vanskelige, klæbrige jordbetingelser. Her tilbagefører et samletransportbånd, (Option) de frasorterede sten og jordknolde mm, retur til jordbåndet. (Hvis fraktioneringsenheden anvendes til jordfraskilning)  Fordelen er, at der blot er behov for ét efterfølgende transportbånd til affaldstransport væk fra maskinen, evt op i en vogn.

Skal fraktioneringsenheden udelukkende bruges til størrelsessortering, kan fraktioneringsbåndet enkelt skubbes ud over affaldsbåndet. Tilbageføringsbåndet er anbragt inden for maskinens bredde og er hermed beskyttet mod beskadigelse ved transport.

Arbejdslys
For at oplyse maskinen og maskinens omgivelser kan der tilvælges seks LED-projektører til modellerne RH 20 og RH 24. Arbejdsprojektørerne kan justeres individuelt eller flyttes efter ønske.

Beskyttelseshus til betjeningsterminalen
For at kunne opbevare betjeningsterminalen og andre betjeningsenheder støvfrit og vandtæt, herunder fjernbetjeningen til påfyldningstragten, kan alle GRIMME indlagringstanke fra nu af udstyres med et beskyttelseshus.Resultatet er et optimalt produktflow i én lige linje.

Tilbageføringsbånd til transport af jord mm fra fraktioneringsbåndet til jordbåndet.

De seks LED-projektører giver mulighed for at oplyse maskinen og maskinens omgivelser.

Beskyt betjeningsterminal sikkert mod støv og fugt.