Første BeetBeater levereret til Jordberga Biogas

”Grimme Skandinavien har levereret den første BeetBeater til Jordberga Biogas i Sverige. Her forvandles årligt 100.000 tons lokalt produceret grøn masse til vedvarende biogas og biogødning.

Anlægget forventes at bruge 27.500 ton roer pr. år for at holde gang i processen.

Grimmes BeetBeater renser og snitter roerne inden materialet anvendes i gæringstanken.

På maskinen sidder der også en patenteret stenfrasorteringssystem, som blev en afgørende detalje, da Jordberga Biogas valgte Grimmes system.

Som det første biogasanlæg i Sverige levererer Jordberga Biogas opgraderet biogas til det svenske gasnet. Ud over biogas produceres her 110­.000 ton biogødning pr. år, som går tilbage til regionens landbrug.

Vi er meget glade for leveringen og for den tillid kunden har til vores produkter og service”, siger Markus Pratelli fra Grimme Skandinavien.