Grimme AirSep: Guldmedalje på Agritechnica

Det nye sorteringsaggregatet AirSep til kartoffeloptagere premieret med Agritechnicas guldmedalje.

For brugere med stenholdig jord har Grimme udviklet det pneumatiske tilsætningsseparatoraggregat AirSep til separering af sten og fugtige jordknolde. AirSep arbejder meget skånsomt med opdrift systemet. Kartoflerne holdes af en luftstrøm og føres skånsomt ud af sorteringsaggregatet. Sten og knolde holdes nede under kartoflerne og fjernes via en stensluse. Således adskilles kartoflerne skånsomt, lignende en vandseparation, men tørt, og dermed kan produktet efterfølgende lagres.

Ved 2-rækkede kartoffeloptagere yder børsteseparatoraggregater en gennemstrømningsmængde på 30 tons per time. AirSep opnår gennemstrømningsmængder op til 60 tons per time med en yderst høj sorteringspræcision. På Agritechnica 2013 præsenteres AirSep på en 2-rækket bugseret kartoffeloptager med tank, SV-260, i hal 25.