GRIMME læggeteknik med mange nyheder

Billede: Båndlægger GB 430 med TerraProtect PRO laver små fordybninger imellem kartoffelkammene.

Den fire rækkede koplægger GL 420 og GL 430 samt den firerækkede båndlægger GB 430 har fået adskillige opdateringer og nye muligheder.

Billigere enkeltrækkekoblinger
GRIMME tilbyder til den firerækkede koplægger GL 420 og GL 430, en ny type rækkeafblænding  som Basis for den automatiske delbredde frakobling Section Control. Denne enkeltrække kobling er et interessant alternativ til hydraulisk enkeltrække træk.

Trækket til de fire læggelementer sker via en hydraulikmotor monteret på en gennemgående aksel til de fire læggelementer. På den gennemgående aksel, er der monteret en elektromagnetisk kobling ved hvert af de fire læggelementer. Den elektromagnetiske kobling kan på det enkelte læggeelement bekvemt betjenes via betjeningsterminalen, hvor til og frakobling sker øjeblikkeligt. Som Option kan til- og frakoblingen af den enkelte række udføres automatisk via Section Control og reguleret af GPS-Position.

Erosionsbeskyttelse lavet med en båndlægger
Til sæson 2021 kan den firerækkede Båndlægger GB 430 udstyres med den patentanmeldte tværkamhypper TerraProtect PRO til Erosionsbeskyttelse i kartoffelmarken.

TerraProtect-Systemet består af én løsnertand med stenudløser imellem hver række og en efterfølgende tværhyppetand. Løsnertænderne løsner jorden og øger således jordens vandabsorberingsevne. Tværhyppetanden, der er tilpasset kammens form, skaber tværgående kamme til vandopbevaring. Dette beskytter den frugtbare jord og sikrer en jævn forsyning af vand til planterne.

TerraProtect PRO er overbevisende med intelligent kontrol og en behagelig betjening fra førerhuset. Den bedste beskyttelse mod jorderosion opnås ved den meget ensartede afstand mellem de små kamme, fordi de kan, overalt, opsuge den samme mængde vand. Dette gøres muligt med en regulering, der automatisk tilpasser sig kørehastigheden. For at øge brugervenligheden tilbyder TerraProtect PRO en komfortabel enkeltrækkefrakobling og integreret køresporskontrol.

Kartoffellægger og traktor kobles enkelt og hurtigt
For enkel til- og frakobling er alle koplæggerne i GL 430 serien standardmæssigt udrustet med en hydraulisk støttefod. Dertil er GL 430 serien udstyret med en hydraulikslange, luftslange og kabel ”garderobe”. Dette giver optimal mulighed for placering af løse slanger og kabler, og ligeledes er slangeføringen forenklet fra maskinen til traktoren.Den nye elektromagnetiske rækkefrakobling der kan frakoble hvert enkelt læggeelement.

Opbygningen af TerraProtect-systemet med en løsnertand og en efterfølgende tværhyppetand.

GL 430 serien er seriemæssigt udstyret med hydraulisk støttefod samt slange- og kabel ”garderobe”.