Grimme: Trinløs optagning med VarioDrive

Drivlinie i en 2-rækket bugseret kartoffeloptager SE 260.

VarioDrive er et ydelsesforgrenet drev til kartoffeloptagere, med hvilket det for første gang bliver muligt at tilpasse jordkædernes hastighed trinløst ved mekanisk basisdrev til de aktuelle optagningsbetingelser, og ved tilstopninger reversere med et tryk på en knap.

Traditionelle systemer drives enten helt mekanisk eller hydraulisk. Fordelene ved det mekaniske drev er den høje virkningsgrad, energieffektiviteten samt den fordelagtige anskaffelsespris. Hydrauliske drev udmærker sig ved at være trinløst indstillelige og reverserbare og ved at have en højere betjeningskomfort. Hvad der er en fordel for den ene er en ulempe for den anden. For første gang er Grimme med VarioDrive lykkedes med at forene begge systemers fordele i bugseret kartoffeloptager og eliminerer ulemperne.

VarioDrive består af et planetgear med integreret hydraulikmotor og det har samme størrelse som de traditionelle mekaniske gear. Sammenlignet med rent hydrauliske systemer har VarioDrive en ca. 20 % højere virkningsgrad, hvormed brændstofforbruget kan reduceres med gennemsnitlig 1 liter per time. Prisen for VarioDrive er ikke højere end for et rent hydraulisk drev.

Denne innovation har Grimme testet med succes i praksis, og den bliver præsenteret på Agritechnica.

 

 

Traditionelt mekanisk basisdrev på kartoffeloptagere.

VarioDrive gearet fra Grimme kræver ikke mere plads end det mekaniske gear, så der kræves ikke omfangsrige konstruktionsændringer.