Økohypper til kartoffelavl

Økohypper til kartoffelavl

Damme, 12.11.2012 – Til kartoffelavlere, der bekæmper ukrudt mekanisk og uden brug af kemikalier, men samtidig gerne vil avle i kartoffelkamme, har Grimme udviklet en 2- eller 4-rækket økohypper i robust rammekonstruktion.

Til ukrudtsbekæmpelse er der på rammen monteret knive, der ved hjælp af tastehjul arbejder i parallelogram. Herved arbejder venstre og højre skær uafhængigt af hinanden og tilpasser sig kammens form, så siderne hele tiden bliver ”skrællet” præcist. Ukrudt bliver ødelagt så det ikke vokser frem igen. Den efterfølgende enkeltrække-kamformer sørger for en stabil og jævn kamopbygning. 

Sporløsnere, der nemt kan monteres, kan købes som ekstraudstyr i stedet for standardskærene. Derved kan hypperen nemt omdannes til en almindelig kamformer, og dermed forenes to funktioner i én maskine.