I den gode sags tjeneste

Coronakrisen har delt verden i to. Under vores himmelstrøg er vi langsomt vendt tilbage til en tryg hverdag, men i mange af verdens fattigste lande er krisen ude af kontrol. Dødeligheden er steget, fattigdommen er vokset, folk sulter. Overalt hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem, og det vil kræve år, før verdens fattigste har kæmpet sig tilbage til niveauet før pandemien.

Konsekvenserne rammer alle, men det er ofte børnene, der bliver hårdest ramt. Fordi deres håb om en bedre fremtid forsvinder.

For millioner af børn er en genkendelig hverdag med skole og leg, erstattet af et liv, hvor basale afsavn og utryghed fylder alt. Risikoen for af dø af sult eller fejlernæring er overhængende, og frygten for  at blive drevet på flugt er konstant.

Derfor kalder Danmarks Indsamling igen  i år på danskernes store hjerte. Med bæredagtige udviklingsprojekter i 13 lande,  kan vi sammen give coronakrisens børn en ny start, med nyt håb og nye muligheder. Vi kan hjælpe dér, hvor nøden er tydeligst, men også dér, hvor katastrofen er stille og let bliver overset.

Vi kan sikre, at børnene får adgang til rent drikkevand; at de får uddannelse og beskyttelse; at der er en læge, der kan hjælpe, og en voksen, der kan give dem den omsorg, de mangler.

Vi skal gøre det, fordi vi er et lille land med et stort hjerte. Vi skal gøre det nu, fordi coronakrisens børn har akut brug for vores hjælp. Og vi skal gøre det sammen, fordi ingen kan gøre det alene.

Vær med, når hele Danmark samler ind i den gode sags tjeneste lørdag den 29. januar 2022.