Forårsdemonstration på Lammefjord

Grimme Skandinavien holdt i samarbejde med Fårevejle Maskinforretning en tidlig forårsdemonstration med en ny type Grimme fræser med pakkevalse.

De mange gulerodsavlere på Lammefjorden har i årevis søgt en maskine, der kunne skabe den perfekte kam, hvor jorden er tilpas komprimeret. Avlerne stiller store krav til kammens fasthed og struktur. Den skal være tilpas fast i overfladen samt ned igennem, så det er muligt at så gulerødderne direkte på toppen af kammen.

Kammens struktur blev nøje studeret og diskuteret. Jorden må ikke findeles for meget, men der må ikke findes klumper over en vis størrelse. Grimme-fræserens opbygning og antal tænder opfyldte kravene til de fremmødtes ønske, hvor der fra flere sider blev udtalt: "Det er utroligt så godt et arbejde maskinen laver".

Der findes flere argumenter for at anvende dette system, hvor gulerødderne vokser i kamme. 2011 var noget ganske særligt, hvor de store nedbørsmængder og meget våde marker skabte problemer med sorte pletter på gulerødderne. Avles gulerødderne på kamme, vil risikoen for, at de står i vand mindskes markant.

Derudover lettes optagningen også. Som en af de fremmødte beskriver det: Det er som om at kammen flækker og åbner sig når optageren kommer, hvilket betyder at gulerødderne kommer ind på lager med betydeligt mindre jord.