Madspild

Grimme Skandinavien deltager i stort dansk projekt om reduktion af madspild.

Konkurrenceevne og indtjening i store dele af fødevarebranchen er faldende. Helt skidt står det til i frugt- og grøntbranchen, hvor 30 % af produktionen af kartofler, frugt og grøntsager aldrig når frem til detailbutikkerne og ud til forbrugeren. I stedet bliver den til madspild undervejs. Et nyt, stort innovationskonsortium, under ledelse af AgroTech A/S, skal undersøge, hvordan spildet i værdikæden fra jord til bord kan reduceres markant.

Projektet har fokus på værdikæden fra avleren og frem til salgsleddet. Deltagerne består derfor af repræsentanter fra både primærproducenter, teknologivirksomheder, leverandørvirksomheder, interesseorganisationer og salgsorganisationer, foruden naturligvis videninstitutioner. De skal i fællesskab kigge på årsager til at spildet opstår, ligesom der skal ses på i hvilket omfang ny teknologi kan være nøglen til mindre spild. Helt konkret arbejdes der med tre innovationstemaer, som AgroTech er ansvarlig for:

  • Teknologi til optimering af kvalitet under dyrkning og høst
  • Begrænsning af spild og mindre brug af energi under lagring
  • Begrænsning af spild og kvalitetsoptimering ved klargøring og salg

Grimme Skandinavien deltager i projektet som vil være fire år. Læs mere HER og HER