MATRIX - mekanisk enkeltkornssåmaskine til roer

Den 12-rækkede MATRIX 1200

Grimme præsenterer den nye enkeltkornssåmaskine MATRIX til henholdsvis sukker- og foderroer, julesalat samt raps på Agritechnica 2015. Den kan fås i en 12- eller 18-rækket variant, enten med en rækkeafstand på 45, 48 eller 50 cm.

MATRIX er som standard udstyret med muldsåningsudstyr med to fremløbende skæreskiver, to Farmflex-dæk til dybdeføring samt en 4-dobbelt justerbar mekanisk belastning af såaggregatet med op til 90 kg per række (alternativt hydraulisk med op til 190 kg). Der kan også fås en normalsåningsvariant.

Efter at såsæden er isoleret i et indvendigt fyldt cellehjul falder denne fra kun 2,5 cm højde ned i furen og sørger for en meget præcis placering. De 5 kg tunge, frit pendulerende, gummi-trykruller sørger for en optimal jordkontakt. Fire forskellige efterløbende afdækningsruller fås til afdækningen, afhængigt af jordtypen.

Det indvendigt fyldte cellehjul drives af el-motorer, så den frie anlæggelse af kørespor også i forbindelse med smallere såafstande ved siden af kørespor (Clever Planting) er lige så meget standard som såsædplacering i trekantforbindelse (delta- eller matrixsåsæd) eller parallelsåning. I forbindelse med GPS er der mulighed for selvstændig frakobling af såaggregatet ved forageren og i kileflader (section control).

I forhold til chaufføren har der været meget fokus på ergonomi og komfort.

Den intuitive betjening af den ISOBUS-kompatible MATRIX udføres som standard vha. farvetouchscreenen Terminal CCI 100. To opbevaringsrum sørger for opbevaringsmuligheder for såsæd, støvsuger til restmængdestøvsugning etc. Cellehjulene har en værktøjsløs og fjederbelastet tømmeklap. MATRIX kan udstyres med en granulatspreder som ekstraudstyr.

MATRIX udvikles hos roeteknikproducenten Kleine i Salzkotten, der blev overtaget i 2012, og bygges i 2016 som en begrænset forserie. Under udviklingen af MATRIX er den omfattende erfaring i dette segment blevet udnyttet. Grimme er med dette skridt den eneste Full-liner inden for roeteknik på verdensplan.

 

 

Den 18-rækkede MATRIX 1800