Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i stivelseskartofler.

Henrik Petersen på melfabrikken AKV Langholt i Nordjylland, laver i denne sæson et markforsøg omkring mekanisk ukrudtsbekæmpelse i stivelseskartofler.

Grimme Skandinavien er indbudt til at deltage, som en af de 3 deltagende firmaer der leverer denne type af udstyr. Forsøget er lagt op til 2 gennemkøringer, hvor den første blev foretaget d. 20. juni, og 2. gennemkørsel blev foretaget d. 28. juni. Hvert firma har haft 3 parceller placeret rundt om i marken for at give et retvisende billede under varierende forhold i samme forsøgsmark.

Den 3. juni vil der blive afholdt en fremvisning af de enkelte forsøg imellem kl. 13.00 og 14.00, hvor også maskinerne vil blive vist i aktion; alle er velkomne.

Vi har valgt at vise den maskintype vi tror på er mest effektiv i de fleste jordtyper, og under de forhold vi normalt arbejder under, udtaler Per Rasmussen. Men det er klart, at kommer vi ud i forhold der kræver knive, eller andet specialudstyr, så findes det naturligvis også i udstyrslisten.

Maskinen som er anvendt i forsøget hedder Grimme GH-4 ØKO, og er en forholdsvis nyudviklet maskine, som dog allerede har vist sit værd på store kartoffelarealer omkring Sunds i 2013 og 2014. GH-4 ØKO hypperen er udstyret med fingerstrigler på siderne af kammene, ligesom tænder også bearbejder imellem kammene. De fjedrende hyppeplove flytter jorden op på siden af kammen, og den efterfølgende kamformer sætter kammen op med det udseende og den volumen der ønskes.

Den bagerste kamformer kan enten anvendes som en komplet lukket enhed inden kartoflerne kommer op, eller som en helt åben og individuelt justerbar kamformer, der både i dybden og i formen kan indstilles efter ønske. Vi ser ofte det største behov for denne fleksibilitet når der køres i stenstrenglagt jord, for ikke at samle stenene op igen, eller på kraftig og tung jord, hvor det er en ulempe at gå for dybt der hvor traktorhjulene har komprimeret, og dannet jordklumper. Det er ingen problem at hyppe helt frem til lige før kartoflerne lukker rækkerne, da maskinen har en enorm frihøjde under rammekonstruktionen. Bagerst er maskinen udstyret med bærehjul, som sikrer en stabil gang og ensartet arbejdsdybde, selv ved høj arbejdshastighed.

Grimme GH-4 ØKO hypperen findes i en 2, 4, 6 og 8 rækket version, hvor de fleste 6 og 8 rækkede maskiner sælges som hydraulisk sammenklappelige af hensyn til vejtransport.

Ønsker du mere information, eller at se en maskine i praktisk arbejde, er du meget velkommen til at kontakte Per Rasmussen hos Grimme Skandinavien