Minimesse på Åland i Finland

Grimme Skandinavien har sammen med vores lokale forhandler på Åland, BILA AB, været på Minimesse i Mariehamn d. 1. marts 2012.

Bila AB var inviteret af ”Pro Agria Ålands Hushållningssällskap”, til at præsentere sine produkter til grønsags- og frugtavlere.

Dagen indledtes med, at Lars Erik Hagberg fra BILA AB præsenterede sine systemer til vanding af specialafgrøder og pumpeanlæg, som helt eller delvist kan styres via mobiltelefonen. Derefter fortalte Heine Hylleberg fra Grimme Skandinavien om mulighederne og nyhederne indenfor lagring af løg, samt køle- og befugtningsanlæg til lagring af grønsager og æbler.

Der var i løbet af dagen indlæg fra mange dygtige foredragsholdere med gode tips, idéer og forsøgsresultater fra både det finske fastland, og helt fra Skåne i Sverige. Fremmødet på denne velplanlagte dag var meget stort og diskussionen gik livligt, både efter de enkelte foredrag, samt i det tilstødende konference lokale, hvor de enkelte firmaer kunne udstille nyheder, og fremvise sit medbragte udstyr.

Ønsket om at udvikle sine muligheder for at sprøjte og vande korrekt er meget stort, og i den forbindelse er der lavet aftaler om en dybdegående præsentation af Dacom systemet på Åland i nærmeste fremtid. Dacom er Europas største og mest veludbyggede leverandør af sygdoms- og vandingsovervågning til det moderne landbrug.

Grimme Skandinavien har i starten af 2011 overtaget agenturet af Dacom systemet i hele Skandinavien, samt Finland. "Vi er meget positivt overraskede over det store behov og den enorme interesse for Dacom produktet", udtaler Arjen Baars fra Grimme Skandinavien.

I forbindelsen med overtagelsen af ansvaret i Sverige og Finland søger Grimme Skandinavien en sælger til at varetage dette specialprodukt, samt firmaets interesse for at markedsføre AgroVent ventilation og Frigortek køleanlæg til kartofler, løg og gulerødder.

 

Se mere om Dacoms systemer her.