Nyt produktflowkoncept til 4-rækket kartoffeloptager

Systemsammenligning mellem GentleFlow (til venstre) og den traditionelle opbygning (til højre).

GentleFlow sørger ved en 4-rækket kartoffeloptager for et næsten tilstopningsfrit, effektivt og yderst produktskånsomt høstudbytte-flow. Traditionelle systemer er udstyret med to adskilte optagninger med hver to rækker. Konsekvensen er dårligere udsyn, risiko for tilstopning under optagningen af høstudbyttet samt højere vedligeholdelsesomkostninger.

 

Grimme GentleFlow arbejder med en gennemgående optagning og sorteringsenheder. Herved anvendes færre lejer, drev etc. Ressourcer til udskiftning og vedligeholdelse reduceres herved betydeligt. Til den 20 cm smalle bagaksel-tilslutning er der monteret to aktivt drevne gummivalser, som skånsomt deler produktflowet og resultere i et tilstopningsfrit produktflow i kombination med den gennemgående valse ved overgangen fra 1. jordkæde til 2. jordkæde. Bag akslens tilslutning overføres kartoflerne i fuld maskinbredde skånsomt til de efterfølgende sorteringsenheder.

 

 

Gennemgående optagning ved en 4-rækket VARITRON 470.

Aktiv og meget produktskånsom deling af produktflowet vha. to roterende gummivalser.

4-rækket VARITRON 470 med GentleFlow.