Omfattende upgrade til EVO 280

Den torækkede tankmaskine EVO 280 med tre store rensesystemer og indføringer til forskellige afgrøder, fx kartofler, løg og gulerøder, blev allerede præsenteret i 2018. Nu får maskinen en omfattende upgradering.

Nonstop-optagning med større rækkevidde
I 2014 offentliggjorde GRIMME den unikke, patenterede 5,5 t store Nonstop-tank, som giver mulighed for aflæsning under kørslen.

EVO 280 får som den første kartoffeloptager, udover 8,0 t standardtank, en helt nyudviklet version af denne Nonstop-tank, hvor kapaciteten er øget op til 6,0 t.
 Den øgede tankkapacitet sikre herudover en betydelig forøgelse af aflæssehøjden og -rækkevidden. I praksis kan der nu opnås øget sikkerhedsafstand mellem optageren og frakørselsvognen, og selv høje transportkøretøjer kan læsses nemt og bekvemt under kørslen.

Nonstop-tank-princippet:
Konventionelle tanke tømmes sædvanligvis i ét trin i et transportkøretøj eller i kasser, når de er fulde. En kontinuerlig læsseproces under optagningen betyder, at tanken tømmes på den ene side, og genfyldes på den anden side. Afbrydes denne proces, fordi transportkøretøjet er fuldt, forbliver den høstede afgrøde liggende på tankkæden.

GRIMME Nonstop-tankens geniale konstruktionsprincip giver mulighed for at reversere tankkæden uden at beskadige den høstede afgrøde. Tankvolumenen kan hermed altid udnyttes fuldt ud, og den tilbageværende afgrøde i bunden af tanken,fungerer som „blødt underlag“ for den efterfølgende høstede produktstrøm.

Andre fordele er aflæssetiden på 45 sekunder, som er halveret i forhold til konventionelle aflæssertanke med to-delte kæder, samt den særdeles skånsomme produktbehandling, da der ikke er en ekstra overgang i tanken. Kunder bekræfter, at ydelsen er steget med op til 30 % i forhold til optagere med en standardtank.

Boost til hjulene
Der kan monteres hjultræk for at opnå større traktion, øget beskyttelse af jorden og reduceret energiforbrug. For første gang på markedet kan begge hjul drives hydraulisk med et totalt drivtryk på over 2,3 t (23.000 N), ved en vejtransportbredde på under 3 m og med en fuldstændig EU-typegodkendelse. Drivydelsen kan på kortvarigt øges til mere end 2,6 t (26.000 N). Årsagen til den lille transportbredde er hjulakslen, der kan teleskoperes 500 mm på maskinens venstre side, set i kørselsretningen, og som sikre en overordentlig god stabilitet på marken, når den er skubbet ud.

Automatisk rengøring af rensesystemerne
Funktionen Turbo Clean gør det nemmere at rengøre bestemte bånd og rensesystemerne. Båndene og rensesystemerne drives her med maksimal hastighed, én efter én, så der opnås selvrensning. Turbo Clean kan aktiveres manuelt med et tryk på en taste eller automatisk når der svinges rundt på forageren.

Bekvem arbejdsplads
Med de nye komfortpakker fås højdejusterbare trin ved sorterbordet, som giver sorteringspersonalet en behagelig arbejdshøjde. Herudover fås en vandtæt opbevaringsboks, polstringer på sorteringsbordet, kopholder samt en håndvaskebeholder med en kapacitet på 15 l. Takket være den nye belysning ved sorterbordet, har sorteringspersonalet og chaufføren et godt overblik over produkt-flow, selv i mørke. En flytbar standardstige af aluminium kan anvendes universalt og eksempelvis give enkel adgang til rensesystemerne. Videosystemet SmartView, som vandt en DLG sølvmedalje på grund af de mange unikke egenskaber, giver chaufføren overblik over hele maskinen.

Egnet til tung jord
Til optagning på meget tung jord kan der nu leveres slidstærke skærplader af kunststof, der reducerer jordvedhæftning til et minimum. Herudover fås knoldknuser i den første jordkæde, som forhindrer knolddannelse i stenfrie, klæbrige jorde.

Det optimale udstyr til enhver jord
Maskinens tredje rensesystem kan udstyres med et pigbånd med lange, bløde pigge. Sten og knolde kan synke dybere ned og herved adskilles mere effektivt og skånsomt fra produktet.

Certificering på tværs af Europas grænser
EVO 280 er certificeret med en fuldstændig EU-typegodkendelse efter den officielle forordning (EU) 167/2013, hvorved det bekræftes, at de lovmæssige sikkerheds- og miljøstandarder er opfyldt. Særligt ved senere gensalg som brugt inden for EU er denne godkendelse en fordel, da der ikke skal gives nogen national enkeltgodkendelse for tilladelsen. Kravene til typegodkendelse er på kraftig fremmarch.Takket være den omløbende tankbund kan høstmaterialet læsses skånsomt under optagningsprocessen. Kæden kan reverseres.

Begge hjul drives hydraulisk.

Komfortpakken, som bl.a. indeholder højdejusterbare trin, leverer et værdifuldt bidrag til komforten.

Kunststofskærpladerne og knoldknuser egner sig til tunge betingelser.

I pigbåndets lange, bløde pigge kan sten og knolde synke dybt ned.

EVO 280 er forsynet med en fuldstændig EU-typegodkendelse ved en vejtransportbredde på under 3 m.