PowerCombi: Op til 25% forøget ydelse ved lagringAvlere, som ønsker at indlagre en maksimal andel af salgbare varer, anvender indlagringstanke med kombinerede separatoraggregater og sorteringsborde, for bedst muligt at kunne fjerne jord, sten, knolde og toppe fra kartofler. Disse kombinerede systemers maksimale ydelse ligger på ca. 80 tons per time. På grund af optimeringen af høst- og logistikudstyr er efterspørgslen efter effektive systemer til reducering af sorteringsomkostninger steget markant.

Med PowerCombi er det lykkedes GRIMME at øge ydelsen op til 100 tons per time og hermed med op til 25% i forhold til traditionelle systemer og samtidig øge separationsnøjagtighen. Det har GRIMME gjort ved at kombinere en indlagringstank med en kapacitet på hhv. 26 og 28 m³ med tre højtydende separatoraggregater.

Det første separatoraggregat består af tre trinløst indstillelige valsepakker af det slidstærke polyuretan og er beregnet til at frigøre løs jord, bryde knolde samt adskille små kartofler og knolde. Det andet separatoraggregat består af to roterende specialvalser, der frigør materiale fra disse små kartofler skånsomt.

For store kartofler og resterende urenheder overføres fra første til tredje separatoraggregat, som fjerner knolde, sten og andre urenheder ved hjælp af det optiske højtydende separatoraggregat FPS (Field Potato Sorter) fra det velrenommerede firma Tomra. FPS-aggregatet scanner hver enkelt genstand ”on the fly” ved hjælp af en infrarød sensor og analyserer knolde, sten samt fremmed materiale inden for brøkdele af et sekund og fører disse ud ved hjælp af udkastningsenheder. Kartoflerne transporteres uhindret og skånsomt gennem maskinen til de efterfølgende transportbånd.

For at kunne opnå den høje kapacitet er produktflowet 2,4 meter bredt ved alle separatorenheder. Herved undgås indsnævringer, der kan beskadige produktet. En sikring ved hjælp af hovedproduktbåndet forhindrer beskadigelser på FPS separatoraggregatet på grund af store genstande som eksempelvis sten eller træ.

På grund af PowerCombis’ konstant højde og præcise separatorydelse på op til 98% kan der spares sorteringspersonale, der normalt er nødvendigt, og hermed betydelige personaleomkostninger. Der kræves sædvanligvis op til 8 personer ved traditionelle systemer. PowerCombi kan nemt og bekvemt betjenes af en person.

Resultatet en totalkapacitet, der er op til 25% højere i forhold til traditionelle systemer, samtidig med at separationsnøjagtigheden stiger. En højere andel af salgbare produkter på lageret øger provenuet, medfører en reduktion af lageromkostningerne og medfører en forbedret luftcirkulation på lageret.

Aggregatet Field Potato Sorter (FPS) registrerer urenhederne optisk og fjerner disse fra produktflowet ved hjælp af udkastenheder.

Optimal produktflow på hele bredden, så der opnås højeste ydelse og skånsom behandling af høstudbyttet.

Overskuelig og intuitive betjening af FPS samt aflæsning af statusinformationerne ved hjælp af den store terminal.


PowerCombi i RH-serien kan forarbejde op til 100 tons pr. time.


Løs jord ender ikke på lageret mere.


Den store betjeningsplatform er placeret optimalt og giver et godt overblik over de tre separatorsystemer. Slangetromlen samt tryklufttilslutninger til rengøringen af maskinen er monteret som standard.

PowerCombis tre separatoraggregaters funktionsprincip