SampleTaker til indlagringstank

Prøveudtagningsenheden SampleTaker udtager en repræsentativ prøve yderst skånsomt og på kort tid fra produktflowet, direkte fra indlagringstanken, for at analysere jordandelene og kartoffelkvalitetens bonitering. For at få et rent resultat og således et fair afregningsgrundlag mellem landmanden og aftageren, udtages prøven direkte ved modtagelsen af høstmaterialet og før rensning i indlagringstanken. Udtagelsen sker meget enkelt vha. en vippekontakt eller indlagringstankens betjeningsterminal med kun meget få afbrydelser af produktflowet.

Ved prøveudtagningen drejes et hydraulisk drevet bånd direkte ved overførslen fra indlagringstanken til rensningsenheden, næsten uden faldtrin, til produktflowet. Den optimale mængde, tilstrækkelig til en prøvekasse, udtages sensorstyret. Overskydende mængder føres meget skånsomt og automatisk tilbage til produktflowet. Den udtagne prøve overføres til et tværgående transportbånd og herfra til en prøvekasse med et tryk på en knap.

For brugeren er der udviklet en meget stabil, ergonomisk optimeret og overskuelig betjeningsstation. Højden på betjeningsstationen er valgt således, at brugeren hele tiden har overblik over produktflowet og prøveudtagningen, hvad enten brugeren står eller bukker sig. Nedstigningen fra betjeningsstationen og slisken til prøvekassen er placeret parallelt, så brugeren let kan tage den fulde prøvekasse med sig ved nedstigningen.