Section control: komfortabel og præcis som aldrig før

GPS-styret 4-rækket læggemaskine GL 420 Exacta med Section Control.

Section Controls hovedfunktioner er plantning i definerede rækker. Section Control til- og frakobler automatisk læggeelementer på basis af GPS-positionen ved forageren og på kileformede områder. Til den kommende sæson står en overbliks-funktion til rådighed, som viser chaufføren maskinens funktioner samtidig med Section Control-parametrene på en overskuelig måde. En ny softwareupdate sørger for, at enkeltrækkefrakoblingen har en højere præcision. Herudover er det nu muligt at slette forageren senere efter programmering af profil eller ændre bredden. Det er f.eks. nyttigt ved L-formede marker, hvis man ikke ønsker nogen forager ved forskydningen.

 

 

Oversigt over maskinfunktioner samt Section Control-parametre.