SoftFlow – skånsom overførsel

Fingerkammen SoftFlow ved overførslen fra en indlagringstank til et transportbånd.


Ved ind- og udlagring af kartofler er skånsom behandling af kartoflerne af største betydning. Ved den direkte overførsel fra et transportbånd til det næste - uden overførselshjælp - falder høstproduktet uden hindring og næsten lodret til det næste bånd og ’rives med’ med hele båndhastigheden. Tidligere overførselshjælp har ganske vist kunnet reducere effekten, men har også haft alvorlige ulemper.

Fingerkammen SoftFlow af elastiske, slidstærk polyuretan er et nyudviklet system, der forbedrer beskyttelsen af produktet under ind- og udlagringen af kartoflerne. Det monteres på transportbåndets overførselssted. Produktet affjedres let og overføres skånsomt til næste transportbånd, hvorved forskellige flowretninger altid understøttes, da kamfingrene kan bevæge sig til siderne. De bløde fingre tilpasser sig individuelt efter produktstrømmen og giver efter afhængig af kartoflernes eller andre afgrøders specifikke vægt eller andre afgrøder. På grund af fingerkammenes materialeegenskaber skabes samtidig en høj selvrensningeffekt, der reducerer fastsiddende jord, hvorved så godt som intet hård jord beskadiger høstproduktet. På grund af den høje elasticitet og fingerkammens konstante bevægelse er der ingen sten, knolde eller toppe, der sætter sig fast mellem kammens fingre. Hældningsvinklen er enkelt af indstille, så der opnås et konstant optimalt produktflow.

Målinger med ’den elektroniske kartoffel’ har dokumenteret en tydelig forbedring af produktbeskyttelsen. På grundlag af forsøgsstationen Dethlingens ’indeks for mulig beskadigelse’ er der beregnet værdier på 155,3 g for SoftFlow og 212,0 og 239,8 g for to almindelige overførselshjælpeenheden på markedet. Forsøgsstationen Dethlingen anbefaler, at den samlede belastning på de enkelte faldtrin ikke overskrider 200 g på behandlings- og indlagringslinjerne.

SoftFlow er en enkel og meget effektiv løsning, som også kan eftermonteres på de eksisterende GRIMME transportbånd.SoftFlow affjedrer produktflowet let og sender det skånsomt videre.