To nye lagerhusfyldere

Til sæsonen 2022 præsenterer GRIMME de helt nyudviklede lagerhusfyldere i SL 900- og SL 700-serien, som forbinder de højeste gennemstrømningsydelser med optimal produktbeskyttelse og brugervenlig betjening. Lagerhusfyldere kan bruges til indlagring af kartofler, løg, rødbeder, selleri og andet styrtgods.

 

SL 900-serie – den nye førende klasse
Den nye SL 900-serie er videreudviklingen af den gennemtestede SL 80-serie. I forhold til den tidligere model er båndbredden øget fra 800 mm til 900 mm. Herudover er transportbåndets trugform optimeret i forhold til transporttværsnittet. Hermed opnås højere gennemstrømningsmængder.

Herudover kan der arbejdes med mindre gennemstrømningsmængder med en lavere båndhastighed, hvilket øger produktbeskyttelsen.

SL 900-serien indeholder to modeller, SL 916 med transportlængder fra 9,7 m bis 16,5 m og SL 919 med transportlængder fra 11,2 m til 19,5 m.

Quantum-tilførselsbåndet fås som ekstra udstyr til begge modeller, som sørger for en konstant lav faldhøjde, uafhængigt af lagerhusfylderens svingvinkel. Herudover giver Quantum-tilførselsbåndet større svingbredder fra op til 180° og øgede indlagringsydelser på grund af en optimeret produktstrøm.

Med Quantum-tilførselsbåndet øges transportlængden ved SL 916 til maksimalt 17,7 m og ved SL 919 til maksimalt 20,7 m.

SL 700-serie – Med Quantum-tilførselsbånd og intelligente halpåfyldningsfunktioner
De nye lagerhusfylder i SL 700-serien er udstyret med et 66 cm bredt og 16,5 m langt transportbånd. Denne maskine kan udstyres med det valgfrie Quantum-tilførselsbånd. Hermed kan der realiseres en maksimalt transportlængde på 17,7 m.

Som SL 900-serien er SL 700-serien også udstyret med de nye halpåfyldningsfunktioner og en ny, intuitiv betjening.

Mere komfort takket være nye halpåfyldningsfunktioner
Med de nye lagerhusfyldere kan der vælges mellem tre nye halpåfyldningsfunktioner:

StoreMatic-BASIC
Ved denne halpåfyldningsfunktion foretager lagerhusfylderen et svingretningsskift, så snart de optiske sensorer på chassiset registrerer de frit positionerbare begrænsningstavler. For at opnå en regelmæssig produktkontur kan der indstilles en pausetid i hjørnerne manuelt.

StoreMatic-PLUS
Halpåfyldningsfunktionen StoreMatic-PLUS, der fås som ekstra udstyr, kan registrere halvægge eller forhindringer ved hjælp af ultralydssensorer på toppen. Herudover registrerer automatikken dale i påfyldningshorisonten og fylder dem ved hjælp af en reduceret svinghastighed. Lagerhusfylderen kan trække det teleskoperbare transportbånd ind automatisk på vendepunkterne eller løfte det selvstændigt.

StoreMatic-PRO
Det højeste udvidelsesniveau indeholder funktionaliteterne i StoreMatic-BASIC og StoreMatic-PLUS og suppleres herudover med yderligere intelligente funktioner.

Svingbredderne kan indstilles til højre og venstre uafhængigt af hinanden. Disse værdier kan endda tilpasses i indlagringsprocessen vha. CCI 800.

Herudover står der en hjørnepåfyldning, et selvstændigt niveauskift samt en kontinuerligt tilpasning af tilførselshøjden og den individuelle indstilling af en maksimal lagerhøjde til rådighed.

Ved StoreMatic-PRO stiller fabrikken tre forindstillinger (PreSets) til rådighed for brugeren ved indlagringsprocessen: maksimal ydelse, maksimal produktbeskyttelse og en mellemvej af høj ydelse samtidig med høj produktbeskyttelse. Med disses PreSets er indstillingen af de ønskede lagerhusfylderens værdier tydeligt mere intuitive.

Takket være den nye betjeningsflade på CCI 800 terminalen er maskinbetjeningen klart struktureret, og målte sensordata samt maskinindstillinger vises mere overskueligt.

Indstillinger som hastigheder, svingbredder eller lagerhøjder kan gemmes og åbnes igen som scenarie med henvisning til lagersted og produkt.

Ved alle maskiner i lagerteknikken står Flow Control linjestyringen til rådighed, med hvilken brugeren kan tænde og slukke hele lagerlinjen. De vigtigste af lagerhusfylderens maskinfunktioner kan styres ved hjælp af den valgfrie fjernbetjening.

 

Kompakt maskindesign
Den nye generation af lagerhusfyldere vækker straks opmærksomhed på grund af det åbne og slanke maskindesign med kontravægte i siden. Herved reduceres akkumulering af jord og iblandet materiale på stellet, og tilgængeligheden ved vedligeholdelsesarbejde øges mærkbart. Trækstangen kan svinges til siden og skal ikke afmonteres Den standardmæssige hydrauliske omstilling mellem transport- og svingposition udføres meget nemt ved hjælp af betjeningsboksen.

SL 916 med det 900 mm brede transportbånd

SL 716 Quantum er den første lagerhusfylder i denne klasse med GRIMME Quantum-tilførselsbåndet.

Betjeningsterminalen CCI 800 giver mulighed for at foretage indstillinger af maskinen.

Med det nye, åbne chassis reduceres akkumulering af jord og iblandet materiale.