PowerHarvest - Innovativt high-performance høstkoncept

Billede: Den firrækkede, selvkørende SPUDNIK TERRATRON med 683 hk.

„PowerHarvest-konceptet“ kombinerer en patenteret jordkæde, der har form som en kurvebane („Curved Conveyor“), med nydimensionerede højtydende separatoraggregater. Det finder i første omgang anvendelse i SPUDNIK TERRATRON, som giver mulighed for at realisere høstydelser på over 500 t/h – en stigning på 25 % i forhold til den hidtidige maksimale høstydelse.

De smalle separatoraggregater, sigte- og drivydelsen har hidtil sat deres begrænsninger ved kartoffelhøsten. Herudover har der været fare for produktbeskadigelser på grund af tilspidsninger og skarpe sving.

TERRATRON arbejder i det udbredte „Wrap-around-princip“, men har en tydeligt større sigteflade sammenlignet med klassiske kartoffelfuldoptagere. Kombineret med motoren med 683 hk, separatoraggregaterne på fuld maskinbredde, de fuldt hydrauliske drev samt den eventuelle tilpasning af jordkædevinklen sættes „PowerHarvest-konceptet“ i spil. Med „Curved Conveyor“ blev der først udviklet en buet elevator, som med sine vinklede faldtrin (22° bagest, 7° forrest) sørger for en blød overgang, en jævnere fordeling på elevatorbåndet og en usædvanlig høj gennemstrømningsydelse.

Herved er høstmaskinen ikke længere den ydelsesbegrænsende faktor i høstkæden og kan håndtere op til 20 række kartofler på én gang i den berigede proces. TERRATRONS enorme betydning giver mulighed for en økonomisk skalering af bedrifter uden at skulle skaffe en ekstra høstkæde og anvende ekstra personale.