Upgrade til NonstopBunker på EVO 280

Billede: EVO 280 med 7,5 t NonstopBunker set fra siden.

De torækkede tankmaskine EVO 280 er forsynet med tre store separatoraggregater og egner sig til forskellige afgrøder, som for eksempel kartofler, løg og gulerødder. Hidtil kunne EVO 280 udstyres med en patenteret 6 t NonstopBunker som option, som gav mulighed for en skånsom aflæsning uden tab under optagningen.

Til høstsæson 2022 tilbyder GRIMME en NonstopBunker med en kapacitet på 7,5 t som option. Herved kan maskinens og transportkøretøjers ydelse øges yderligere. På grund af den store overlæsningshøjde og -bredde kan der realiseres store afstande mellem optageren og transport-traileren, og selv høje transportkøretøjer kan læsses nemt og bekvemt under kørslen.

På trods af den større bunker har EVO 280 en vejtransportbredde på under 3,00 m samt en fuldstændig EU-typegodkendelse. Hermed kan den køres inden for EU i den offentlige trafik uden særlig tilladelse.

 

Scan QR-koden og læs mere.