RH-20 45/60 E Indlagringstank

RH-20 45 E eller 60 E er GRIMME RH-indlagringstanke med en tankkapacitet på hhv. 9,5 eller 16m3.
Der er mange gode grunde til at vælge en GRIMME RH E indlagringstank. En serie kompakte tanke, hvor forholdet mellem pris og kvalitet garanteret er til kundens fordel!

Fire vigtige egenskaber og fordele ved RH E indlagringstankene er:

Den stabile konstruktion af tankens bund er frit bærende. Det robuste rullebundsbånd med store, udvendige ruller sikrer en lang levetid, lav rullemodstand og et minimalt servicebehov.

Yderleddet ved enden af tankbunden løsner produktstrømmen, optimerer det jævne produktflow frem til rensevalserne og sørger for en kontinuerlig forsyning til de efterfølgende maskiner.

De dybe lameller i tankens bund giver en optimal transporteffekt og dermed maksimal udnyttelse af volumen og tankkapaciten. Dybe, bløde tanklommer giver en skånsom behandling af afgrøden, en ensartet tømning med lav rullehældning og en hurtig tømning af resterne.

De bløde, slidstærke polyurethan spiralvalser opnår en ekstrem skånsom og effektiv rensning af høstudbyttet og mere effektiv sorteringsydelser end almindelige stålspiraler. Også den uafhængige aktivering af valsegrupperne gør, at ideelle resultater opnåes uanset kartoflernes størrelse. Desuden forhindrer den specielle valsekontur ærgerlige stenklemmer top og græsviklinger. Afstands- og hældningsindstillingen kan indstilles individuelt til en optimal sortering. Valserne drives hydraulisk modsat almindelige vedligeholdelsesintensive kædedrev.


Download tekniske data

Download komplet produktprogram