TH 824 Tandem indlagringstank

"Tid er penge" - og det gælder især i den travle høsttid.

Med en GRIMME TH 824 tandem indlagringstank kan du reducere ventetiden ved aflæsning af afgrøder betragteligt.

Undersøgelser har vist, at der kan spares helt op til 50 - 75% - afhængig af indlagringstankens kapacitet. Det betyder en væsentlig effektivisering af transporttid med det samme antal biler og personale. Det er da til at forstå!

Brug af GRIMME TH 824 resulterer i hurtig modtagelse af afgrøderne ved aflæsning og et godt flow over i den modtagende indlagringstank (f.eks. en RH udgave). Overgang over i modtagertanken styres hydraulisk for at sikre den mest effektive brug af tankens kapacitet. Det giver optimal udnyttelse af tankens volumen og den efterfølgende indlagringslinje.

Kortere aflæsningstid, større transport kapacitet med samme antal biler og personale og større flow i indlagring. Det er hvad en tandem indlagringstank kan give dig.

 

Download tekniske data

Download komplet produktprogram