Køl- ventilationssystemer

GRIMME har ekspertisen og kan hjælpe dig til at få det optimale udbytte af din høst.

Til tørring, sårheling, nedkøling og opbevaring af kartofler, løg og gulerødder med et minimum af lagertab er GRIMMEs knowhow af afgørende betydning.

Kvalitet ind - kvalitet ud…
Den rigtige temperatur, den rigtige fugtighed og den rigtige luftfordeling er de tre elementer, der skal være til stede, hvis årets høst skal overvintre uden lagertab.


Med det for øje, at et lager ikke er et sygehus, men et menneskeskabt forsøg på at efterligne de kvaliteter naturen byder på, er GRIMME Skandinavien din fremtidige samarbejdspartner, også i lageret.

Vore specialuddannede fagfolk er med fra første fase.

Rådgivning og indretning af nye og gamle lagerhuse, rigtig isolering med polyuretan skumpaneler, og mangeårig erfaring i at sammensætte den rigtige løsning, sikrer det bedste resultat til den rigtige pris.

Mobile kompaktunits eller fastmonterede anlæg tilpasset behovet i det enkelte lager.

Det er vores professionelle holdning, at avlerne skal se udgiften til beluftnings- og køleanlæg som en langsigtet investering, der sikrer mod at miste indtjening på grund af forkert eller for dårlig opbevaring.