AgroVent Systems

 

Med AgroVent har du en sikker rådgiver ved din side, når de bedst mulige lagerfaciliteter til dine afgrøder skal skabes - uanset, hvad du dyrker.

Kvalitet ind - kvalitet ud…
Den rigtige temperatur, den rigtige fugtighed og den rigtige luftfordeling er de tre elementer, der skal være til stede, hvis årets høst skal overvintre uden lagertab.
Og det ved de alt om hos AgroVent!

Specialviden er nødvendig når afgrøder skal lagres. Viden om afgrøden, lokale vejrforhold og jordtyper.

Desuden skal der tages hensyn til:
Hvilket produkt skal lagres?
Hvor længe?
Hvor meget?
Hvordan - løs eller i kasser?
Varme - kulde - fugt?
Pakkeområde?

Multi-serveren fra AgroVent sikrer, at dine afgrøder kan lagres uden værditab.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede produkter