Dacom sygdom- og vandings løsninger

"Leading Agri Yield Management" kalder Dacom sit produkt, som de har udviklet og designet. Gennem optimal brug af vand, gødning og kemikalier giver det avlere over hele verden praktiske løsninger til profitabelt landbrug.

Ved at kombinere sensor- og internet teknologi, kan avlerne løbende overvåge og tilpasse deres produktion i hele vækstperioden.

Dacom har et globalt netværk af vejrstationer til rådighed, som registrerer den aktuelle vejrsituation hver time. Derudover benyttes en meget præcis og nøjagtig 10-dages vejrudsigt.

Avleren har gennem systemet mulighed for at anvende Dacoms integreret hukommelses datasystem, som gør det muligt at indtaste specifikke afgrødedata i systemet.

Resultatet for avleren bliver hermed et maksimalt udbytte som opnås gennem økonomisk og ansvarlig brug af f.eks. kemikalier, vand og næringsstoffer.

 

 

Aflæsning af årlig sygdomsvarsel

Vandingsoversigt på årsbasis

Vejrudsigt

 

Artikel i Maskinbladet feb. 2011

 

 

Link til Dacom