Maskinteknikdag för potatis

Maskinteknikdag för potatis

01.09.2020 - 01.09.2020

Något att se framemot!
”Maskinteknikdag för potatis”
– En teknik- och branschdag på Helgegården!

Plats: Hushållningssällskapet Skåne, Helgegården, Skepparslövsvägen 258, Kristianstad

Datum: 1 september 2020 start ca 9:00 -15:00

Hushållningssällskapet Skåne och Stärkelseproducenters förening kommer under hösten år 2020 genomföra en fullspäckad teknikdag kopplat till potatisodling med maskinteknik i fokus, allt från sättning till skörd!

Under dagen kommer flera teknikdemonstrationer genomföras med olika maskiner kopplat till potatisodling. Dagen kommer delfinansieras via medel från Jordbruksverket som är sökta till Hushållningssällskapen via Hushållningssällskapets förbund. Dagen kommer ha fokus på vad som är nytt på maskinsidan inom potatisodlingen.

Målgruppen för dagen är såklart lantbrukare men alla företag i lantbruksbranschen med någon koppling till just potatisodling är välkomna att deltaga.

Syftet med dagen är att visa upp ny teknik kopplat till potatisodling samt träffa kollegor och skapa nya kontakter inom potatisbranschen i Sverige. Vi kommer bjuda in en bred målgrupp av företag alltifrån maskinåterförsäljare till kemfirmor och banker. Det vill säga alla företag som är intresserade av att träffa lantbrukare och representanter från företag inom lantbruksbranschen.

Det kommer bli en innehållsrik dag med demovisningar av maskiner i fält på intilliggande potatisfält samt mingel och förtäring i vår maskinhall som även kommer fungera som utställningshall.