Pelto työnäytös suomessa

Pelto työnäytös suomessa

Grimme skandinavien  haluaa kiittää kaikkia jotka olivat mukana pelto työnäytöksessä vampulassa,siellä näytettiin Grimme Maxtron 620 käytännön työssä.

Erikois kiitos Markku Harjunmaalle että meillä oli mahdollista käyttää hänen Maxtron ja nostaa juurikasta hänen pellolla.

Pelto työnäytöksessä oli myös lajikekenttä Syngentalta ja edustajat Sucrokselta ja SJTlta.

Fält demonstration i Finland

”Grimme Skandinavien tackar alla som besökte och medverkade i vår fält demonstration i Finland, där Grimmes Maxtron 620 visades i praktisk drift.

Ett speciellt tack till Markku Harjunmaa för möjligheten att använda hans Maxtron maskin och ta upp sockerbetor på hans mark under dagen.

På fältdemonstrationen visades även sortförsök av Syngenta och representanter från Sucros och SjT var på plats.”