Grimme-selgere skal også på skolebenken

 

En god selger kjenner produktet sitt fullt ut og er informert om det nyeste i bransjen – og skal hele tiden være to skritt foran. Dette er et "must", men for å kunne gjøre det må man delta på Grimmes produktkurs regelmessig.
 
- Nytt Grimme Academy
Fabrikken i Damme er under konstant om- og påbygging. For å få en perfekt ramme til undervisning av montører og lagerpersonale, samt maskinselgere er det oppført store
nye lokaler til nettopp dette formålet. Masse oppvarmet plass under tak hvor man kan vise frem mange forskjellige modeller og maskiner samtidig. Undervisningslokalene er fylt med elektronisk utstyr som gjør det mulig å feilsøke og betjene de enkelte maskinmodellene, og skaffe seg inngående kunnskap om de enkelte komponentene innenfor de elsystemene og hydraulikken som finnes på maskinene.

- Fra Sverige, Finland og Danmark
Som selger hos Grimme Skandinavien, blir man flere ganger i året invitert til et par dagers opphold ved fabrikken i Damme. Her avholdes produktkurs hvor det eneste formålet er å introdusere nye produkter og gi selgerne den "Know-How", de har bruk for i markedet. Dermed kan de svare på alle de spørsmål man kan forestille seg en selger kan bli møtt med i jobben. Alle potet- og betedyrkere er i dag topp profesjonelle, og forventer at deres Grimme-samarbeidspartner vet hvilke maskiner og hvilket utstyr som passer best til forholdene hos den enkelte produsenten.

 - Utvikling og salg
De nye maskinene blir presentert og diskutert ned til minste detalj. Alle muligheter, modeller og muligheter for ekstrautstyr blir gjennomgått. Et team av Grimmes utviklingspersonell arbeider tett sammen med de som underviser på Grimme Academy. Grimme-selgere fra 110 land verden over skal kontinuerlig holdes oppdatert med hva Grimme Gruppen kan tilby, og samtidig sikre at de ønsker og idéer som kommer fra den enkelte potet- og beteprodusent blir diskutert med de enkelte utviklingslederne. Utviklingsavdelingen er i dag delt inn i team som arbeider med henholdsvis jordbearbeiding, vårmaskiner, traktordrevet og automatisk utstyr, samt innlagringsutstyr. Hele avdelingen teller over 100 personer.