Franz-Bernd Kruthaup tiltrede til styret

Franz-Bernd Kruthaup tiltrede til styret

Damme 1. Mars 2012 - Med virkning fra 1. mars er Franz-Bernd Kruthaup tiltrere stilling i hovedstyret på Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG I denne
posisjonen vil han ta et overordnet ansvar for salg over hele verden.

Franz-Bernd Kruthaup er 47 år gammel, født og oppvokst i Damme, hvor han i 1984 startet sin karriere med Grimme GmbH & Co KG. Han ble deretter utdannet som landbruksmaskinmekaniker. I 1992 overtok Kruthaup sin første ansvarsfull jobb i salgsavdelingen i det tradisjonsrike selskapet, rett etter hans utdannelse.

I 2008 kom hans utnevnelse som prokurist , Franz-Bernd Kruthaup overtok da hovedansvaret for potet teknikk på Grimme.

Med dagens utnevnelse av Franz-Bernd Kruthaup blir han den fjerde medlem av hovedstyret, som allerede består av Franz Grimme, Klemens Kalverkamp og Jens Walter.