Profil

GRIMME Skandinavien
– den direkta vägen till specialisten  

Vi levererar och ger service på specialmaskiner för potatis- och betodling samt för torkning, förvaring och kylning av potatis, lök och morötter.

Vår styrka är en mångårig erfarenhet inom dessa tre specialgrupper. Kännetecknande för GRIMME Skandinavien är know-how och stor expertis inom fackområdet.

Dessa specialkunskaper garanterar att vårt mobila serviceteam kan ge snabb, trygg och säker service överallt i landet, så att de dyrbara timmarna under säsongen inte spills bort på väntetid och mekaniska problem.